Cuộc sống hiện đại cùng BIDV

16/11/2016 20:08

Từ nay đến 31/12, khách hàng mới đăng ký gói sản phẩm dịch vụ tiện ích tại BIDV được nhận ngay 50.000 đồng–100.000 đồng.

Cuoc song hien dai cung BIDV

Từ nay đến 31/12, khách hàng mới đăng ký gói sản phẩm dịch vụ tiện ích tại BIDV được nhận ngay 50.000 đồng–100.000 đồng.

Cụ thể, với các gói phát triển khách hàng mới gồm Tài khoản thanh toán, Thẻ ghị nợ nội địa (ATM), Dịch vụ tin nhắn ngân hàng BSMS, Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV SmartBanking hoặc BIDV Online gói tài chính khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu; miễn phí năm đầu tiên đối với dịch vụ BIDV Online; miễn phí 2 tháng BSMS; ưu đãi lãi suất vay tiêu dùng, được tặng 50.000đ vào tài khoản cho 30.000 khách hàng mới đăng kí gói đầu tiên.

Với các gói thanh toán hóa đơn điện cơ bản gồm Tài khoản thanh toán; Thanh toán hóa đơn tiền điện tự động; Dịch vụ tin nhắn ngân hàng BSMS, khách hàng sẽ được miễn phí đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, miễn phí 2 tháng dịch vụ BSMS, được tặng 50.000 đồng vào tài khoản cho 10.000 khách hàng mới đăng ký gói đầu tiên.

Với gói thanh toán hóa đơn điện nâng cao gồm Tài khoản thanh toán; Thanh toán hóa đơn tiền điện tự động; Dịch vụ tin nhắn ngân hàng BSMS; Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV SmartBanking hoặc BIDV Online gói tài chính khách hàng được miễn phí đăng ký và sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện; miễn phí 2 tháng dịch vụ BSMS; miễn phí thường niên năm đầu và phí SMS Token; miễn phí duy trì dịch vụ BIDV SmartBanking năm 2016 và được tặng 100.000 đồng vào tài khoản cho 5.000 khách hàng mới đăng ký gói đầu tiên.

P.V