Anh Thắng đưa cho chúng tôi xem hình ảnh bữa cơm Tất niên vui vẻ, đầm ấm của bà con xóm mới. “Ngày xưa, do ông bà ở lâu đời nên đường sá khá chật chội, hai xe ô tô con không thể tránh nhau. Nay hạ tầng đường, điện đường xây dựng khang trang, rộng rãi. Riêng đường thì 2 xe ô tô tránh nhau thoải mái nên công việc chạy xe dịch vụ của anh cũng thuận tiện nhiều. Ngoài ra, quá trình triển khai thi công, gia đình cũng được hỗ trợ thuê nhà ở trong 6 tháng, với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ tháng", anh Thắng nói.
Anh Thắng đưa cho chúng tôi xem hình ảnh bữa cơm Tất niên vui vẻ, đầm ấm của bà con xóm mới. “Ngày xưa, do ông bà ở lâu đời nên đường sá khá chật chội, hai xe ô tô con không thể tránh nhau. Nay hạ tầng đường, điện đường xây dựng khang trang, rộng rãi. Riêng đường thì 2 xe ô tô tránh nhau thoải mái nên công việc chạy xe dịch vụ của anh cũng thuận tiện nhiều. Ngoài ra, quá trình triển khai thi công, gia đình cũng được hỗ trợ thuê nhà ở trong 6 tháng, với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/ tháng", anh Thắng nói.
Sỹ Hòa,Văn Thanh