Bên cạnh những mặt tích cực, người dân ở một số khu tái định cư cũng phản ánh một số bất cập. Như việc chưa có điện chiếu sáng ngoài đường như khu tái định cư ở Hưng Thành (Hưng Nguyên, Nghệ An); hay chưa có nước sạch ở khu tái định cư xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)…
Bên cạnh những mặt tích cực, người dân ở một số khu tái định cư cũng phản ánh một số bất cập. Như việc chưa có điện chiếu sáng ngoài đường như khu tái định cư ở Hưng Thành (Hưng Nguyên, Nghệ An); hay chưa có nước sạch ở khu tái định cư xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh)…
Sỹ Hòa,Văn Thanh