Cuối quý III/2022, thu phí không dừng trên toàn bộ tuyến cao tốc của VEC

08/05/2022 16:13

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến cuối quý III/2022 sẽ triển khai thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc VEC đang khai thác.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) vừa báo cáo Bộ GTVT tình hình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dùng cho các tuyến cao tốc của đơn vị này quản lý.

Đối với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC đã hoàn thành đầu tư, lắp đặt, đưa vào khai thác hệ thống thu phí tự động không dừng từ tháng 6/2020 đối với 15 làn. Hệ thống hiện hoạt động hiệu quả với tỷ lệ phục vụ chiếm 51% doanh thu toàn tuyến.

Hệ thống thu phí tự động không dừng dự án BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí liên thông với dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình của VEC

Các tuyến cao tốc còn lại (Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và một số làn còn lại tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình), lãnh đạo VEC cho biết đã phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng từ 5/5/2022. Dự kiến sẽ đóng thầu vào ngày 25/5/2022 và hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ 30/6/2022.

Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu, VEC sẽ yêu cầu nhà thầu lắp đặt ngay để giữa tháng tháng 8/2022 sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng cho tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cuối quý III/2022 sẽ khai thác thu phí không dừng trên toàn bộ các tuyến cao tốc VEC đang khai thác.

Trước đó, theo thông tin của Báo Giao thông, VEC đã báo cáo các phương án triển khai và kiến nghị lựa chọn phương án thuê đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư, vận hành toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án do VEC quản lý.

Chi phí thuê dịch vụ được lấy từ chi phí quản lý thu phí hiện nay VEC đang thực hiện. Phương án này khả thi, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ (đầu tư hệ thống thu phí không dừng trong quý II/2022), không ảnh hưởng đến phương án tài chính của VEC.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN sau đó đã có văn bản khẳng định, việc VEC đề xuất triển khai các thủ tục thuê trọn gói dịch vụ thu phí không dừng và thu phí thủ công (MTC) bằng nguồn vốn sử dụng chi phí tổ chức thu phí của VEC, đảm bảo không vượt chi phí tổ chức thu hàng năm là cần thiết và phù hợp với phương án tài chính 5 dự án của VEC.

Bộ GTVT cũng đã khẳng định phương án này phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở các chỉ đạo của Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, VEC đã thuê tư vấn lập dự toán và kế hoạch thuê dịch vụ thu phí điện tử không dừng, trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN và Bộ GTVT.

Trước đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do VEC quản lý.

Chính phủ yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Quốc hội; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2022.

DN này cũng đã xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục thực hiện. Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa có hướng dẫn một cách cụ thể về trình tự thực hiện mà chỉ hướng dẫn hỏi một số bộ ngành liên quan để được hướng dẫn.

VEC cũng cho biết, Bộ GTVT đã có ý kiến các phương án đề xuất đều sử dụng chi phí quản lý thu phí của các dự án cao tốc để thuê nhà cung cấp dịch vụ nên sẽ không ảnh hưởng tới hiệu quả, phương án tài chính và phương án trả nợ của các dự án đường cao tốc.

Việc triển khai theo phương án thuê dịch vụ có ưu điểm hơn về tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch thông qua đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, phát huy hiệu quả đầu tư, cũng như sớm hoàn thành hệ thống đáp ứng nhu cầu xã hội.

Tuy nhiên, phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lại đề nghị VEC nghiên cứu lập các dự án thu phí điện tử không dừng đối với từng dự án của VEC theo quyết định phê duyệt dự án và xin ý kiến các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và Bộ GTVT để được hướng dẫn thực hiện.

Hiện tại, VEC đã xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính nhưng chưa nhận được các hướng dẫn của Bộ ngành. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, VEC đã phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ thu phí, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trần Duy