Cuối tháng 3, thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

25/02/2015 07:28

Bộ GTVT vừa thông báo về việc thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đường sắt VN.

cuối tháng 3, thi tuyển cục trưởng cục Đường sắt việt nam
Các ứng viên tham gia thi tuyển Tổng giám đốc Tổng côg ty Quản lý bay VN

Theo tiêu chí, người thi tuyển phải có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển, trong đó ít nhất ba năm làm quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành. Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ.

Người dự thi tuyển phải xây dựng đề án về chương trình hành động của mình theo nội dung yêu cầu và bảo vệ đề án trước Ban Giám khảo. Chương trình hành động tập trung vào các nội dung chính như đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về GTVT đường sắt trên phạm vi cả nước; phân tích những ưu điểm và hạn chế, tồn tại đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt; Đưa ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước của Cục Đường sắt VN mà trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Dự kiến đợt thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt VN sẽ diễn ra vào cuối tháng ba năm nay. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT (www.mt.gov.vn).

Lê Phong