Cuối tuần đổi gió đảo Nam Du

22/07/2017 08:15

Đảo Nam Du có nhiều thứ để bạn phải lưu luyến, không nỡ rời, riêng tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ...

Bài, ảnh: Vĩnh Hy