Cuối tuần này, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

10/11/2014 10:25

Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII, sáng thứ 7 (15/11), QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Trong tuần làm việc thứ 4 của kỳ họp, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2015; Biểu quyết thông qua Luật Tổ chức TAND (sửa đổi); Luật Tổ chức VKSND (sửa đổi). Bên cạnh đó, QH tiếp tục thảo luận về các dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông...

Minh Tiến