Cựu Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Thành bị giáng cấp xuống Đại tá

09/08/2018 15:05

Cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành bị giáng cấp Trung tướng xuống Đại tá, Thượng tướng Trần Việt Tân bị giáng xuống Trung tướng.

Cựu Thứ trưởng Bộ CA Bùi Văn Thành bị giáng cấp xuống Đại tá 1

Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp hàm từ Trung tướng xuống Đại tá với ông Bùi Văn Thành, từ Thượng tướng xuống Trung tướng với ông Trần Việt Tân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành.

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng với ông Trần Việt Tân; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng xuống Đại tá với ông Bùi Văn Thành.

Hai Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, chiều 8/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

Cụ thể, theo Quyết định số 988/QĐ-TTg, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 822-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Theo Quyết định số 989/QĐ-TTg, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 823-QĐNS/TW ngày 31/7/2018.

Hoài Vũ