Đã 4 tháng, vì sao 11 Bộ vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công?

28/04/2019 06:29

Có 33 Bộ, ngành và 6 địa phương giải ngân dưới 10%. Trong đó, 11 Bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn.

Đã 4 tháng, vì sao 11 bộ vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công?
Đến nay vẫn còn 11 bộ, ngành, địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân thanh toán vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, ước giải ngân thanh toán 4 tháng năm 2019 nguồn vốn đầu tư công là 68.548,497 tỷ đồng, đạt 16,45% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 18,67% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước là 67.361,932 tỷ đồng, đạt 18,24% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 19,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đánh giá, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 4 tháng năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ 2018 (16,27% kế hoạch Quốc hội giao và 16,93% kế hoạch Thủ tướng giao) nhưng vẫn chưa đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt giải ngân vốn ngoài nước chỉ là 1.186,565 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 4,14% kế hoạch Thủ tướng giao.

Bộ Tài chính cũng thống kê, có 33 Bộ, ngành và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 10%; trong đó có 11 Bộ, ngành gần như chưa giải ngân được kế hoạch vốn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước.

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao trong tháng 1 và các Bộ, ngành TƯ, địa phương phân bổ trước 30/1/2019. Tuy nhiên đến hết tháng 2, các đầu mối này mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án, đồng thời nhập dự toán trên hệ thống Tabmis nên việc triển khai thanh toán chậm.

Bên cạnh đó, tại một số dự án khởi công mới, các chủ đầu tư mới đang đấu thầu lựa chọn nhà thầu thiết kế hoặc đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế dự án, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp nên chưa có khối lượng để giải ngân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng nêu, việc chuyển giao một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước từ Bộ GTVT về Ủy ban quản lý vốn nhà nước dẫn tới kế hoạch vốn năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ GTVT đến nay chưa thể giải ngân được.

Còn đối với nguồn vốn nước ngoài, việc giải ngân thấp là do kế hoạch 2019 đến 31/01/2019 mới giao. Sau đó các Bộ, ngành, địa phương mới phân bổ cho từng dự án nên kế hoạch vốn 2019 chỉ thực sự được giải ngân từ tháng 3/2019. Đa số các dự án vẫn tiếp tục giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2018, đang hoàn thiện hồ sơ để được kiểm soát chi, rút vốn theo Kế hoạch 2019..

C.Sơn