Đã có 13 Uỷ viên Trung ương Đảng bị kỷ luật

23/11/2018 12:44

Trưởng ban Tổ chức T.Ư cho biết, thời gian qua đã có 59 cán bộ diện T.Ư quản lý bị thi hành kỷ luật.

Đã có 13 Uỷ viên Trung ương Đảng bị kỷ luật 1

Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính

Sáng nay (23/11), Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Tổng bí thư đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước là phù hợp

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội (khóa XII), vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương mình.

Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình; quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đói tượng. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, sau Hội nghị với tinh thần và trách nhiệm cao, với quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các cấp việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao.  

Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết, trước sự ra đi không mong muốn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sau khi xem xét các cơ quan có chức năng, Bộ chính trị đã tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch nước một cách hết sức chặt chẽ, đúng quy định.

Sau đó, khi tiến hành lấy ý kiến của Trung ương bằng phiếu kín, có 194/195 uỷ viên trung ương giới thiệu (99,5%). Trên cơ sở phiếu giới thiệu của trung ương, bộ Chính trị thảo luận và biểu quyết thông qua 100% giới thiệu.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã tiến hành đúng thủ tục, Tổng bí thư cũng đã được bầu làm Chủ tịch nước theo đúng Hiến pháp, pháp luật với 476/477 phiếu.

“Quá trình thực hiện đúng quy trình thủ tục đảm bảo nguyên tắc của đảng quy định của pháp luật, được sự thống nhất cao. Dư luận quốc tế và trong nước cũng cho thấy trong tình hình hiện nay Tổng bí thư đảm nhiệm 2 chức danh là phù hợp”, Trưởng ban Tổ chức T.Ư khẳng định.

Kỷ luật 59 cán bộ diện Trung ương quản lý

Giới thiệu về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư, ông Phạm Minh Chính cho rằng, việc ban hành trách nhiệm nêu gương trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, đây cũng là mong muốn chính đáng của người dân.

Theo ông Chính, trong quá trình xây dựng chỉnh đốn đảng, những năm gần đây Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, quy định về nêu gương. Quá trình thực hiện  bước đầu cũng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn suy thoái, tham nhũng, tiêu cực…

Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vẫn chưa đạt được như mong muốn. Đội ngũ cán bộ còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là cấp cơ sở. Nhiều cán bộ đảng viên năng lực, phẩm chất chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của thực tiễn.

Đặc biệt, có một bộ phận cán bộ đảng viên cấp chiến lược thiếu học tập, tu dưỡng, tham nhũng, lãng phí, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Trưởng ban Tổ chức T.Ư đánh giá, trong 2 năm trở lại đây, Uỷ ban Kiểm tra các cấp và các cơ quan chức năng đã kỷ luật nhiều tổ chức đảng và hàng nghìn cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có cả cán bộ cả đương chức và nghỉ hưu. Đặc biệt, đã có 59 cán bộ diện T.Ư quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 13 Uỷ viên Trung ương Đảng và Đảng cũng đã kỷ luật khai trừ 1 Uỷ viên Bộ Chính trị. 

Hoài Vũ