Đã đến lúc Trung Quốc "chơi bài" ngắt kết nối với hệ thống USD?

24/06/2020 16:03

Trung Quốc đã nhận thấy cần chuẩn bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán bằng USD vì nhận ra sơ hở.

Đã đến lúc trung quốc "chơi bài" ngắt kết nối với hệ thống usd?
Tiền USD và đồng Nhân dân tệ.

Chính quyền Trung Quốc cần xúc tiến chuẩn bị cho khả năng có thể xảy ra là ngắt kết nối với hệ thống thanh toán bằng USD trong trường hợp Washington trừng phạt.

Đây chính là tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Chứng khoán Trung Quốc - ông Phạm Tây Hải.

Vấn đề được nhắc đến ở đây các khoản thanh toán USD của Trung Quốc khi sử dụng Hệ thống thanh toán và chuyển thông tin liên ngân hàng(SWift) và Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng (CHIPS).

"Trung Quốc cần chuẩn bị cho việc ngắt kết nối từ trước, thực sự, chứ không chỉ về mặt tâm lý". - ông Phạm Tây Hải nói.

Theo ông Phạm Tây Hải, sự phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán bằng đồng USD chính là chỗ yếu khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương trước lệnh trừng phạt tiềm năng của chính quyền Mỹ.

Không chỉ có vậy, ông Phạm Tây Hải cũng lưu ý rằng trong tương lai có khả năng đồng tiền Mỹ mất giá mà như thế cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Trung Quốc vì Bắc Kinh có khoảng 2 nghìn tỷ USD dưới dạng đầu tư phi tài chính ở nước ngoài.

"Quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ lẽ ra sẽ phải bù đắp cho áp lực tài chính bên ngoài. Nếu khoản có tài sản nước ngoài của chúng ta bằng tiền Trung Quốc thì sẽ không phải lo ngại gì khi USD mất giá" - ông Hải nêu tham vọng.

Hòa Bình