"Đã hứa với dân là dân nhớ"

19/05/2016 08:03

Về việc giám sát lời hứa của ứng viên ĐBQH, HĐND, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng "đã hứa với dân là dân nhớ"

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân với những người được bầu làm ĐBQH mà không đủ tiêu chuẩn thì phải đưa ra khỏi Quốc hội ngay - Ảnh minh hoạ

Trước thềm bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc trao đổi với báo giới xung quanh các công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Trong cuộc trao đổi, báo giới đặt vấn đề về việc, lâu nay, theo quy định của pháp luật, với những người được bầu làm ĐBQH hoặc đại biểu HĐND, nếu sau này không đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì cử tri có quyền bãi nhiệm tư cách ĐBQH, đại biểu HĐND của họ. Tuy nhiên, đến nay pháp luật chưa quy định việc này, nhiệm kỳ tới MTTQ có kiến nghị Thường vụ Quốc hội quy định rõ để dân có thể thực hiện quyền này không?

Nhấn mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã bãi nhiệm một số ĐBQH không đáp ứng tiêu chuẩn sau khi được bầu, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ở quy mô toàn quốc đã có quy trình làm việc này. Còn ở địa phương cần xem lại nhu cầu thực hiện việc này thế nào, nếu cần thì MTTQ sẽ xem xét kiến nghị có quy định hướng dẫn cụ thể.

“Một người được nhân dân phát hiện không đủ tiêu chuẩn là ĐBQH hoặc HĐND thì phải đưa ra khỏi QH và HĐND ngay” – ông Nhân nhấn mạnh.

Liên quan đến việc giám sát lời hứa của các ứng viên ĐBQH và HĐND, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong quá trình tiếp xúc và vận động bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, theo quy định của luật thì các ứng cử viên phải thể hiện trách nhiệm của mình khi được bầu là ĐBQH, đại biểu HĐND. Trong các cuộc tiếp xúc đó, họ cũng trình bày chương trình hành động của mình, có nhiều nội dung là lời hứa.

“Đã hứa với dân là dân nhớ. Chương trình hành động của các ứng cử viên không những được phát biểu ở từng quận, huyện, xã phường mà còn được truyền hình, phát thanh nên tất cả các cử tri đều biết ứng cử viên  đó nói như thế nào. Những lời hứa phản ánh quyết tâm cụ thể của các ứng cử viên ở thời điểm họ ra ứng cử” – ông Nhân nói và khẳng định, MTTQ cũng như người dân trong quá trình tổ chức việc tiếp xúc đều ghi nhận các lời hứa đó, quan trọng hơn là sau khi được bầu, mỗi lần tiếp xúc sau đó, các ĐB phải có liên hệ lại, báo cáo người dân xem họ đã làm thế nào, đặc biệt, với điều kiện mới phát sinh thì phải nhận nhiệm vụ mới chứ không phải chỉ làm theo lời hứa lúc đó.

“Lần này, MTTQ và Thường vụ Quốc hội cũng xác định yêu cầu trong thời gian sau bầu cử phải hình thành hoạt động giám sát lời hứa hệ thống hơn, tốt hơn thời gian qua” – ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Anh Thư