DA mở rộng Xa lộ Hà Nội: 6 năm chưa xong mặt bằng

09/11/2016 13:16

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội được khởi công từ tháng 4/2010, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng GPMB.