Đà Nẵng "bêu tên" cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn

20/04/2017 11:31

Có 29 cơ sở vi phạm VSATTP trong quý I/2017 được đăng công khai trên website của Sở NN Đà Nẵng.

Đà Nẵng

Danh sách các cơ sở vi phạm về VSATTP được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở NN&PTNT Đà Nẵng

Theo thông tin cụ thể được Sở NN&PTNT Đà Nẵng đăng tải, trong quý I/2017 có 29 cơ sở bị xử phạt bao gồm các lò mổ, cơ sở sản xuất nem chả, đóng gói nước mắm, kinh doanh thịt heo… Trong đó, cơ sở bị xử phạt cao nhất với tổng tiền phạt hơn 16,6 triệu đồng và thấp nhất là 750 ngàn đồng.

Các hành vi vi phạm thường thấy như sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật hay kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Sở NN&PTNT Đà Nẵng cũng công khai danh sách 112 cơ sở kiểm tra xếp loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và 20 cở sở chưa có giấy chứng nhận này. Ngoài ra đơn vị này cũng công bố danh sách các cơ sở tàu cá công suất trên 90CV được kiểm tra, xếp loại về điều kiện đảm bảo ATTP.

Đà Nẵng

Các cơ sở được cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cũng được Sở NN Đà Nẵng đăng tải công khai.

Việc công khai các cơ sở đảm bảo và không đảm bảo VSATTP là một trong những bước đi trong chương trình Quản lý an toàn thực phẩm theo quy trình từ sản xuất đến tiêu dùng mà UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt vào cuối năm 2016. Chương trình này bao gồm 6 dự án với tổng kinh phí thực hiện 186 tỷ đồng.

Xem thêm clip phát hiện cơ sở sản xuất nước ngọt bẩn:

Quốc Nhựt