Đà Nẵng bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền Thông

12/10/2017 10:15

Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông.

Đà nẵng bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở thông tin & truyền thông

Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng vừa bổ nhiệm 2 Phó giám đốc sở. Ảnh: KH.

Theo đó, ông Lê Sơn Phong và bà Nguyễn Thị Phượng được bổ nhiệm thay thế cho 2 Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Trường và Nguyễn Hoàng Cẩm đã nghỉ hưu theo chế độ.

Được biết, ông Lê Sơn Phong (SN 1982) có trình độ Thạc sĩ Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, ông Phong giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tâng Công nghệ thông tin - thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Còn bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1974) có trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, giữ chức vụ Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng.

Vĩnh Nhân