Đà Nẵng chỉ đạo lắp camera nơi cán bộ tiếp xúc với dân và doanh nghiệp

09/07/2019 17:46

Đà Nẵng yêu cầu ứng dụng CNTT để hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, DN khi giải quyết công việc.

Đà Nẵng chỉ đạo lắp camera nơi cán bộ tiếp xúc với dân và doanh nghiệp 1
Đà Nẵng tính lắp camera nơi cán bộ tiếp xúc trực tiếp với người dân, DN để chống tiêu cực

Ngày 9/7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố vừa ký văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 của UBND TP Đà Nẵng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Theo đó, UBNDTP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình của các cơ quan, đơn vị, trong đó quy định rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra... bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp (DN) khi giải quyết công việc, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm.

Công văn do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký cũng nêu thêm: "Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước".

Vĩnh Nhân