Đà Nẵng đầu tư 140 tỷ đồng "cứu" Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ

24/03/2023 12:00

HĐND TP Đà Nẵng thông qua Tờ trình về Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Sáng 24/3, tại Kỳ họp 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND Đà Nẵng thông qua Tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Đà Nẵng đầu tư 140 tỷ đồng

Di chỉ khảo cổ Chăm - Phong Lệ xuống cấp do nhiều năm dự án không được triển khai

Theo đó, Khu di tích khảo cổ Phong Lệ được phát lộ qua các đợt khảo cổ cho thấy tại đây từng tồn tại các công trình kiến trúc Champa quy mô lớn.

Di tích Chăm - Phong Lệ nay chỉ còn là phế tích nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống cũng như đặc trưng của nền văn hóa Chăm. Những cấu trúc đặc biệt của di tích sẽ là đối tượng nghiên cứu có giá trị cho quá trình tìm hiểu văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, việc bảo tồn di tích này hiện nay còn nhiều bất cập, nhiều cấu trúc của di tích đã được phát lộ nhưng chưa có biện pháp giữ gìn tổng thể. Các cấu trúc khác của di tích đang bị tác động xói mòn do các yếu tố môi trường nên cần có biện pháp bảo tồn.

Theo nội dung Tờ trình dự án được HĐND Đà Nẵng thông qua, khu vực 1 (khu vực bảo tồn, lõi di tích) có diện tích 2.653m2, khu vực 2 là khu vực bảo vệ di tích có diện tích 4.279m2 với các công trình bảo tồn như kiến trúc tháp, các kiến trúc phụ và hệ thống liên kết, miếu Bà, 2 ngôi mộ cổ, hạng mục tường bao bảo vệ, hệ thống cây xanh, không gian cảnh quan tạo vùng đệm bảo vệ di tích.

Đà Nẵng đầu tư 140 tỷ đồng

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ Chăm là di tích có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử của TP Đà Nẵng.

Riêng khu vực 3 là khu vực hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật có diện tích 15.461m2, quy hoạch các hồ sen, khu vực cây xanh, cảnh quan tạo không gian mở phục vụ cộng đồng dân cư và du khách tham quan, thư giãn, giải trí.

Tại đây còn có công trình nhà trưng bày di tích Chăm tại Đà Nẵng, không gian để trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể, các khu dịch vụ, giải khát, bán các sản phẩm truyền thống.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thực hiện từ năm 2023 - 2027.

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 311,654 tỷ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 30 công trình, dự án của thành phố đảm bảo điều kiện, bố trí 100,303 tỷ đồng thực hiện cho 24 dự án và 560 triệu đồng cho 12 dự án chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án dân sinh của các quận.

Vĩnh Nhân