Đà Nẵng đề xuất bổ sung hạng mục cho "Ngã ba Huế"

18/03/2014 14:26

Sáng 18/3/2014, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thành uỷ, UBND TP Đà Nẵng và ghé thăm công trình Nút giao thông khác mức ngã ba Huế.