Đà Nẵng: Hai nhà máy thép bị phạt tiền, cấm hoạt động 6 tháng

23/11/2018 22:36

Hai nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý bị phạt hơn 1 tỷ đồng, tiếp tục bị cấm hoạt động 6 tháng...

Đà Nẵng: Hai nhà máy thép bị phạt tiền, cấm hoạt động 6 tháng 1

Hai nhà máy thép ở Đà Nẵng bị phạt tiền, cấm hoạt động 6 tháng

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng ra quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất 6 tháng đối với Công ty CP Thép Dana Ý (tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và phạt hành chính 400 triệu đồng. Công ty này bị xử phạt về các hành vi thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “đầu tư dây chuyền luyện thép 200.000 tấn/năm và dây chuyền cán thép 200.000 tấn/năm”.

Ngoài ra, theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Thép Dana Ý cũng không có giấy chứng nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án); không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) đã sử dụng của dự án. 

Công ty CP Thép Dana Ý còn bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 6 tháng; buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê duyệt ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn thành trong thời hạn 6 tháng.

Tượng tự, UBND TP Đà Nẵng cũng quyết định đình chỉ hoạt động 6 tháng và xử phạt hành chính 740 triệu đồng đối với Công ty CP Dana Úc (tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) vì thực hiện không đúng nội dung ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án “đầu tư nhà máy thép Xuân Hưng”; không lập ĐTM của dự án; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án); không lưu trữ chứng từ CTNH đã sử dụng của dự án.

Ngọc Vũ