Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ

17/06/2021 15:31

Liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng 5 đảng viên.

Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ 1

Hội nghị sơ kết của Thành ủy Đà Nẵng diễn ra sáng 17/6

Sáng 17/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thành lập 47 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 50 tổ chức đảng và 28 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên nguyên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Cũng trong giai đoạn 2016-2020, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý kỷ luật một tổ chức đảng và 34 đảng viên vi phạm.

Nội dung chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về đất đai, nhà ở.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 3 đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Một đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 đảng viên, UBKT Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Vĩnh Nhân