Đà Nẵng không bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ XH

17/05/2022 11:53

Đà Nẵng sẽ không bãi bỏ chính sách nhân văn đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngày 17/5, Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết, không có việc bãi bỏ chính sách đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố như thông tin lan truyền những ngày qua.

Đà Nẵng không bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ XH 1

Đà Nẵng không bỏ quy định đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết, việc đưa người lang thang vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng thực hiện theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/1/2015 của UBND thành phố.

Từ thời điểm đó đến cuối năm 2021, thành phố đã tập trung 1.492 lượt người lang thang không nơi cư trú, người xin ăn, người xin ăn biến tướng... vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, có 551 lượt người tâm thần lang thang được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần và chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người tâm thần thành phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên và an sinh xã hội địa bàn Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết thêm, ngày 15/3/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong đó có quy định một số đối tượng được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội như trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND TP cấp tỉnh.

“Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ. Đà Nẵng bãi bỏ quyết định hành chính để thay thế bằng quyết định phù hợp chứ không bỏ chủ trương nhân văn mà thành phố đang thực hiện”, ông Hoàng cho biết.

Theo ông Hoàng, thành phố vẫn đang thực hiện nghiêm túc Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND. Sau khi hoàn chỉnh các quy trình theo quy định về bãi bỏ Quyết định này thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ ban hành Quyết định mới để tiếp tục thực hiện quy định đưa người lang thang xin ăn vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn", ông Hoàng cho biết thêm.

Để đảm bảo không có tình trạng người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn, HĐND TP.Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ công tác xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn.

Trong đó có chính sách thưởng nóng cho tập thể, cá nhân phát hiện theo dõi và thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý người xin ăn; xin ăn biến tướng; người lợi dụng hoặc mang theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, xin ăn với mức: 300.000 đồng/trường hợp được phát hiện, xử lý.

Vĩnh Nhân