Đà Nẵng nâng cao năng lực bảo đảm an toàn an ninh mạng

17/03/2015 20:00

Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giám sát an toàn thông tin trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP. Đà Nẵng

Đà nẵng nâng cao năng lực bảo đảm an toàn an ninh mạng
Lễ ký kết

Ngày 17/3, UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiến hành ký kết thỏa thuận phối hợp trong lĩnh vực giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin. 

Theo đó, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ triển khai giám sát an toàn thông tin trên hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng theo phạm vi đã được hai bên thống nhất như phối hợp phân tích, đánh giá thực trạng an toàn thông tin của hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố.

Nội dung cũng bao gồm quy định về phối hợp đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống; Phối hợp, nhận các cảnh báo về tấn công mạng, lỗ hổng bảo mật, hiện tượng vi phạm chính sách an ninh trong quá trình giám sát và đề xuất giải pháp khắc phục; Phối hợp truyền thông, phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin và phối hợp triển khai đào tạo về an toàn thông tin nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ sử dụng và cán bộ quản trị mạng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác đã đánh dấu sự nỗ lực và quyết tâm của UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc tận dụng lợi thế của hai bên nhằm hỗ trợ, phối hợp, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn an ninh mạng cho hệ thống mạng của thành phố Đà Nẵng nói riêng, đồng thời tiến tới nhân rộng mô hình này đến các địa phương khác trong cả nước.

Lam Trình