Đà Nẵng: Ngồi nhà vẫn nhận được kết quả giải quyết hành chính

20/07/2016 18:08

Người dân có thể trả cước phí để nhận kết quả thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu

Đà Nẵng: Ngồi nhà vẫn nhận được kết quả giải quyết hành chính 1

Thay vì nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, người dân có thể nhận kết quả tại nhà

Theo đó, thay vì nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, công dân, tổ chức trên địa bàn có thể trả cước phí để yêu cầu chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về một địa chỉ đăng ký với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đây là loại hình dịch vụ không bắt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn.

Việc này nhằm cải thiện cách thức phục vụ chất lượng dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, chờ để nhận kết quản giải quyết của công dân, tổ chức. Đặc biệt, trong trường hợp ở xa trụ sở cơ quan nhà nước. 

Dịch vụ này sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố. Cước dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức được thu theo giá thị trường trên cơ sở trọng lượng kết quả hồ sơ được giải quyết.

UBND TP Đà Nẵng cũng quy định thời gian giao chuyển kết quả hồ sơ là 1 ngày, đối với địa chỉ nơi nhận thuộc các quận và 2 ngày đối với người nhận thuộc huyện Hòa Vang. 

Quy trình đăng ký được quy định, công dân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền.

>>>>>>> Xem thêm: Video Độc đáo với Clip chỉ cần nở nụ cười ở TP.Đà Nẵng

Tú Anh