Đà Nẵng phát hiện và can thiệp sớm cho 300 trẻ khuyết tật

11/11/2014 06:56

Chiều 10/11, UBND TP Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth đã ký kết dự án Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em.

Đà nẵng phát hiện và can thiệp sớm cho 300 trẻ khuyết tật
Lễ ký kết dự án

Dự án này có tổng kinh phí 366.648 euro do Cơ quan viện trợ Ai-len - Irish Aid tài trợ, được thực hiện tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2016. Mục tiêu của dự án là hướng đến giảm bớt gánh nặng cho gia đình do trẻ bị khuyết tật. Đợt này, dự án sẽ hỗ trợ và tập huấn để can thiệp sớm cho 300 trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi tại hai quận, huyện nói trên.

Chương trình dự án cũng sẽ tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, giáo viên mầm non và nhân viên xã hội các cấp về phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khuyết tật, quyền của người khuyết tật.

Trước đó, tại giai đoạn 1 của dự án này, VietHealth đã giúp quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng triển khai sàng lọc, tầm soát khuyết tật cho gần 9.000 trẻ em. Qua đó đã lập hồ sơ can thiệp sớm cho hơn 120 trẻ em khuyết tật, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật và an sinh xã hội.

Lam Trình