Đà Nẵng sắp thu hồi công trình lấn sông Hàn của Vũ "nhôm"?

15/06/2018 14:25

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu thu hồi dự án Nhà hàng và Bến du thuyền của Vũ "nhôm"...

Keyword đầu tiên có dấu

Dự án Nhà hàng và Bến du thuyền lấn sông Hàn của Vũ "nhôm"

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn trên cơ sở đảm báo quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Được biết, dự án Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn được giao cho công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ đầu tư, hiện đã xây xong phần nhà hàng.

Tháng 1/2018, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo ngành chức năng thành phố làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng gắn kết hoạt động với di tích Thành Điện Hải, hoặc tháo dỡ tạo không gian thoáng bờ tây sông Hàn.

Vĩnh Nhân