Đà Nẵng sẽ kiện toàn HĐND thành phố trong kỳ họp tới

22/06/2018 10:36

Đà Nẵng bị kỷ luật cả Ban thường vụ, mà Ban thường vụ lại đương chức, điều này chưa có tiền lệ...

Đà nẵng sẽ kiện toàn hĐnd thành phố trong kỳ họp tới

Bí thư Đà Nẵng cho biết kỳ họp HĐND thành phố sắp tới sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, đầu tháng 7 Thanh tra Chính phủ sẽ vào Đà Nẵng làm việc. Trong các sai phạm của Đà Nẵng thì việc kết luận sai phạm chưa dựa vào tính lịch sử. Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi thảo luận với bà con xử tri, các doanh nghiệp, lắng nghe và cũng đã có những văn bản hết sức thẳng thắn đối Ban dân vận, đối với Thanh tra Chính phủ.

Ông Nghĩa cho biết, ông mong rằng buổi làm việc tới đây của Tổng thanh tra Chính phủ với Đà Nẵng sẽ có những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ để có hướng giải quyết cho thành phố. Hiện nay Đà Nẵng đang bị chững lại. Sau khi có kết luận của Trung ương thì Ban thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành 2 kế hoạch về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và cũng đã có báo cáo với Ủy ban KTTW, Ban bí thư.

Đà nẵng sẽ kiện toàn hĐnd thành phố trong kỳ họp tới

Kỳ họp HĐND Đà Nẵng kỳ trước do ông Nguyễn Nho Trung Phó chủ tịch thường trực HĐND điều hành

"Tôi thấy rằng các ý mà các đồng chí phát biểu việc triển khai đánh giá thông báo kỷ luật rất kịp thời. Nhưng để rút ra bài học trong báo cáo tổng kết của mình thì lại chưa phổ biến được đến cấp cơ sở. Chúng ta khẳng định thực hiện kết luận kỷ luật của Ủy ban KTTW đang thực hiện rất nghiêm túc", ông Nghĩa nói.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, kỳ họp HĐND thành phố lần trước chỉ có 1 Phó chủ tịch điều hành cuộc họp. HĐND thành phố không kiện toàn. Chính vì có một số vướng mắc. Đà Nẵng bị kỷ luật cả Ban thường vụ, mà Ban thường vụ lại đương chức, cái này chưa có tiền lệ. Khi xảy ra như vậy rất lúng túng.

Theo ông, kỳ họp HĐND thành phố tới đây, Đà Nẵng sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, bổ sung thêm một Phó chủ tịch HĐND và kiện toàn thêm một chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố.

Trước đó, vào 24/11/2017, HĐND TP Đà Nẵng họp phiên bất thường bãi nhiệm đại biểu HĐND TP và chức danh chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh. Ông Nguyễn Xuân Anh đã có đơn xin vắng mặt trong kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đồng ý bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND TP và chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Vĩnh Nhân