Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 13 cán bộ chủ chốt

07/12/2014 11:02

Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII bầu.

Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm 13 cán bộ chủ chốt 1
Tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII

Tại kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII bầu, gồm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND và Trưởng các Ban của HĐND TP; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND TP Đà Nẵng.

Còn lại, 4 Ủy viên của UBND TP do chưa đủ điều kiện theo quy định nên không lấy phiếu tín nhiệm lần này (gồm giám đốc Sở KH-ĐT, giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND TP và Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP).

Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nêu trên được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín, đúng theo quy định của Nghị quyết 35, ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được Thường trực HĐND TP Đà Nẵng công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ngay sau khi các vị đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Được biết, đây là lần thứ hai HĐND TP Đà Nẵng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Lần đầu tiên diễn ra tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII vào ngày 9 – 11/7/2013.

PV