Thứ Tư, 13/11/2019 10:18:22 Hotline: 0901 514 799

Đà Nẵng tăng phí trước bạ ô tô 9 chỗ trở xuống để hạn chế xe cá nhân?

26/06/2019 13:00

Đà Nẵng nghiên cứu mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 cho ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố cao hơn 10% hiện tại.

Keyword đầu tiên có dấu
Đà Nẵng tính tăng phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn thành phố. Ảnh: Vĩnh Nhân

Ngày 26/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa giao Sở GTVT thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá tình hình thực tế nếu áp dụng mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trên địa bàn) cao hơn mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Qua đó, đưa ra đề xuất hợp lý việc áp dụng mức thu lệ phí cao hơn nhằm giảm việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, giảm phương tiện cơ giới vào trung tâm thành phố, gửi Cục thuế trước ngày 10/7/2019 để tổng hợp.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá của Sở GTVT, UBND TP Đà Nẵng giao Cục thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng "Đề án quy định mức thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 cho ngồi trở xuống" trên địa bàn thành phố. Mức thu Lệ phí trước bạ được nghiên cứu sẽ cao hơn mức 10% hiện tại. Ngoài ra, kèm theo báo cáo đánh giá tác động đối với nguồn thu ngân sách thành phố, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 15/8/2019.

Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, tổng hợp dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực HĐND thành phố xem xét thông qua. Tiếp đó, dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND thành phố để đăng tải nội dung Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử thành phố, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và gửi Sở Tư pháp thẩm định để trình tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019.

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp thành phố thẩm định Đề án, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên.

Vĩnh Nhân