Đà Nẵng thi hành kỷ luật 60 đảng viên trong quý I/2019

08/04/2019 18:15

Đà Nẵng đã thi hành kỷ luật 60 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, đặc biệt có trường hợp khai trừ ra khỏi đảng.

Đà Nẵng thi hành kỷ luật 60 đảng viên trong quý I/2019 1
Nhiều cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật liên quan đến quản lý đất đai. Trong ảnh: SVĐ Chi Lăng bị xẻ thành 14 lô đất, liên quan đến đại án Phạm Công Danh

Chiều 8/4, thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) TW cho biết, trong quý I/2019, cấp ủy các cấp TP Đà Nẵng kiểm tra 28 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 6 đảng viên (có 3 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận tất cả đảng viên bị kiểm tra đều vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, UBKT các cấp TP Đà Nẵng cũng kiểm tra 27 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 1 tổ chức đảng, 11 đảng viên; kiểm tra 19 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 60 đảng viên (có 13 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 53 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khai trừ ra khỏi đảng 1 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu về: Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quản lý đất đai, tài chính; kê khai tài sản, thu nhập...

Vĩnh Nhân