Đà Nẵng thông qua báo cáo tiền khả thi, nguồn vốn đầu tư cảng Liên Chiểu

17/05/2019 13:36

Dự án cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung 3.426 tỷ đồng dự kiến thời gian thực hiện đến năm 2022.

Đà Nẵng thông qua báo cáo tiền khả thi, nguồn vốn đầu tư cảng Liên Chiểu 1
HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua tờ trình báo cáo tiền khả thi cảng Liên Chiểu

Tại Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay (17/5), HĐND thành phố đã thông qua tờ trình về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu.

Theo đó, dự án phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TW và thành phố. Trước mắt, Đà Nẵng đề nghị ngân sách TW bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước. Đối với số vốn còn lại, đề nghị bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đà Nẵng cũng đề nghị thống nhất tỷ lệ nguồn vốn ngân sách TW chiếm 87,4% tổng nguồn vốn đầu tư dự án; ngân sách thành phố chiếm 12,6%. Dự án dự kiến triển khai thi công và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2020 - 2022 để làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng cơ bản tiếp theo theo đúng quy định.

Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 - 8.000 TEUs và bảo đảm lượng hàng hóa thông quan từ 3,5 - 5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh phần đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung từ ngân sách Nhà nước, Đà Nẵng sẽ tiến hành kêu gọi đầu tư (tổ chức đấu thầu, đấu giá rộng rãi, công khai, minh bạch...) xây dựng các khu bến cảng, các bãi chứa container, kho hàng tổng hợp, khu logistics, khu dịch vụ hậu cần sau cảng, mua sắm thiết bị và hình thành khu đô thị cảng.

Hình thức đầu tư là huy động, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư với quy mô phù hợp quy hoạch và tương ứng theo từng giai đoạn phát triển và được triển khai song song với phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung...

Vĩnh Nhân