Đà Nẵng thu hồi gần 4.000m2 đất để mở lối xuống biển

11/08/2018 17:51

Đà Nẵng thu hồi đất tại Khu du lịch giải trí quốc tế Silver Shores Hoàng Đạt, khu vực dự án Future Property Invest...

Đà nẵng thu hồi gần 4.000m2 đất để mở lối xuống biển

Đà Nẵng sẽ thu hồi gần 4.000m2 đất tại các dự án ven biển để mở lối xuống biển cho dân

Theo đó, Đà Nẵng sẽ thu hồi đất để thực hiện dự án lối xuống biển tại khu vực dự án Khu du lịch giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) với diện tích 1.911m2 và lối xuống biển tại khu vực dự án Future Property Invest (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) với diện tích 2.028m2. 

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn thành lập hội đồng bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định ranh giới, cắm mốc vùng dự án trên thực địa, tránh việc chồng lấn ranh giới các dự án khác theo quy hoạch. Đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất theo đúng quy định đối với từng thửa đất và gửi đến từng người có đất bị thu hồi.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Khuê Mỹ, UBND phường Hòa Hải, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và lập đầy đủ thủ tục về đất đai, trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành…

Vĩnh Nhân