Đà Nẵng thu phí đậu đỗ xe tại các bãi đỗ xe tập trung

02/02/2018 21:53

TP Đà Nẵng vừa ban hành QĐ số 155/QĐ-UBND v/v cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ giữ xe.

Đà nẵng thu phí đậu đỗ xe tại các bãi đỗ xe tập trung

Đà Nẵng vừa phê duyệt mức thu tại các bãi đỗ xe tập trung.

Theo đó, 2 đơn vị trúng thầu thực hiện dịch vụ trông giữ xe là Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thái Lâm, Công ty TNHH MTV Thế giới tuổi thơ Ngọc Châu vừa trúng đấu giá sẽ tổ chức thực hiện dịch vụ trông, giữ xe tại các bãi đỗ xe tập trung với mức thu áp dụng vào các ngày thường và các dịp Tết, lễ hội như sau:

Ngày thường, ban ngày (từ 6 giờ đến trước 22 giờ), xe đạp: 2.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 4.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 20.000 đồng/lượt; ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 40.000 đồng/lượt.

Ban đêm (từ 22 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau), xe đạp: 3.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 5.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 25.000 đồng/lượt và ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 50.000 đồng/lượt.

Đà nẵng thu phí đậu đỗ xe tại các bãi đỗ xe tập trung

Mức giá thu cụ thể sẽ được đơn vị trúng thầu in trên vé giữ xe.

Ngày Tết, lễ hội và sự kiện, xe đạp: 3.000 đồng/lượt; xe máy, mô-tô, xe đạp điện, xe máy điện: 5.000 đồng/lượt; ô-tô ≤ 16 chỗ, ô-tô tải ≤ 3,5 tấn: 25.000 đồng/lượt và ô-tô > 16 chỗ, ô-tô tải > 3,5 tấn: 50.000 đồng/lượt.

Hình thức thu thủ công, thời gian thực hiện dịch vụ 24/24 giờ, áp dụng đối với các bãi đỗ xe tập trung ở dãy nhà hàng tiệc cưới đường 2 Tháng 9; dãy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ; khu vực trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm và khu vực ngã ba Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp.

Thu Hồng