Đà Nẵng thu phí trông giữ xe tại bệnh viện công từ 1/1/2018?

18/11/2017 16:03

Các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách... sẽ được hỗ trợ tiền trông giữ xe đạp, xe máy...

Đà nẵng thu phí trông giữ xe tại bệnh viện công từ 1/1/2018?

Việc miễn phí giữ xe tại các bệnh viện công ở Đà Nẵng đã giúp đỡ rất nhiều cho người dân có nhu cầu khám chữa bệnh

Theo đó, từ ngày 1/1/2018, thành phố sẽ thực hiện thu phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện công theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Luật giá.

Mức thu giá dịch vụ trông giữ xe hiện nay thực hiện theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 4/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng đối với xe đạp gửi ban ngày 1.000 đồng/chiếc/lượt, gửi ban đêm 1.000 đồng/chiếc/lượt, gửi cả ngày đêm 2.000 đồng/chiếc/lượt.

Đối với xe máy gửi ban ngày 1.000 đồng/chiếc/lượt, gửi ban đêm 2.000 đồng/chiếc/lượt, gửi cả ngày đêm 3.000 đồng/chiếc/lượt.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: thay vì miễn phí tất cả, phương này sẽ chỉ miễn phí giữ xe cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ đang hưởng trợ cấp xã hội khi đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập.

Ngoài ra, các đối tượng thuộc nhóm đối tượng được quy định tại dự thảo nghị quyết sẽ được hỗ trợ tiền trông giữ xe theo mức khoán là 3 lượt/ngày/bệnh nhân trên tổng số ngày điều trị nội trú. Trong đó, có 2 lượt trông giữ xe ban ngày và 1 lượt trông giữ xe ban đêm. Bệnh nhân điều trị ngoại trú được hỗ trợ tiền trông giữ xe 1 lượt/ngày/người. 

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp với các thành viên UBND thành phố để thảo luận, thống nhất thông qua nội dung Tờ trình của Sở Tài chính này và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cuối năm nay của HĐND thành phố khóa IX.

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, kể từ khi thi triển khai miễn phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện công lập (từ 2011-2017), ngân sách thành phố đã chi hỗ trợ 32,4 tỷ đồng cho 23 bệnh viện công lập (kể cả bệnh viện của Trung ương) thực hiện việc này. 

Việc miễn phí gửi xe đạp, xe máy tại các bệnh viện (BV) công lập là sáng kiến do ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đưa ra, được kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng tháng 12/2010 ra Nghị quyết chuẩn thuận và UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2011, đến nay đã có 23 BV công lập trên toàn TP tham gia.

Lãnh đạo Sở Tài chính đánh giá: chủ trương miễn phí giữ xe đã giúp đỡ cho tất cả người dân có nhu cầu khám chữa bệnh tại BV công lập, bệnh nhân, người nhà khó khăn. Tuy nhiên, hạ tầng trông giữ xe nhếch nhác, chưa đảm bảo mỹ quan nên có những hạn chế và rất nhiều khó khăn.

Vĩnh Nhân