Đà Nẵng tiếp tục kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

05/02/2018 17:50

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cá nhân là lãnh đạo...

Đà nẵng tiếp tục kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cá nhân là lãnh đạo

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Ông Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Ông Trần Văn Chung, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng; Bà Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của các ông, bà Trần Thị Kim Oanh, Trần Huy Đức, Lê Thị Thu Hạnh, Trần Văn Chung trong việc tham gia ký tên tập thể vào văn bản có nội dung tố cáo, vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị không đúng với quy định hiện hành.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Kim Oanh, ông Trần Huy Đức, bà Lê Thị Thu Hạnh và ông Trần Văn Chung.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội Đà Nẵng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn trong việc viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Ủy ban kiểm tra thành ủy Đà Nẵng, vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông này. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sơn.

Vĩnh Nhân