Đà Nẵng tính chi hàng trăm tỷ hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

10/04/2020 22:24

UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đà Nẵng tính chi hàng trăm tỷ hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 1
Nhiều đối tượng sẽ được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chiều 10/4, các ủy viên UBND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tại tờ trình, UBND TP Đà Nẵng chia ra làm hai nhóm đối tượng nhận hỗ trợ. Nhóm thứ nhất là các đối tượng theo quy định của T.Ư, được hỗ trợ 500.000 - 1.800.000 đồng/người/tháng trong vòng ba tháng. Riêng nhóm người lao động thì căn cứ vào thời gian thực tế mất việc, ngừng việc. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này là 278,8 tỉ đồng.

Nhóm đối tượng thứ hai là nhóm đặc thù khác của thành phố ngoài quy định của T.Ư, gồm thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên. Dự kiến hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng. Tổng mức hỗ trợ 615 triệu đồng cho 410 người.

Hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng trong ba tháng đối với hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố (loại trừ hộ nghèo, cận nghèo chuẩn quốc gia) được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 1027 ngày 24/3/2020. Tổng mức hỗ trợ hơn 26,4 tỉ đồng cho 8.805 hộ.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tổng mức hỗ trợ hơn 1,5 tỉ đồng cho 1.032 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng trong ba tháng đối với bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết 196/2018 của HĐND TP Đà Nẵng. Tổng mức hỗ trợ 135 triệu đồng cho 90 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với người mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 45/2010 của UBND TP Đà Nẵng. Tổng mức hỗ trợ 318 triệu đồng cho 212 người.

Hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ. Ngoài ra còn có người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo khoản 4, Điều 25 Nghị định 136/2013. Tổng mức hỗ trợ 900 triệu đồng cho 600 người.

Theo UBND TP Đà Nẵng, nguyên tắc hỗ trợ là đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách hỗ trợ trở lên theo quy định của Chính phủ và thành phố thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất. Đối với hộ thì chỉ được nhận một suất hỗ trợ duy nhất.

Về phương thức hỗ trợ, UBND TP Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chuyển danh sách cho bưu điện quận, huyện thực hiện chi trả cho các đối tượng một lần trong tháng 4/2020.

Các cấp chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm xác định đúng đối tượng hỗ trợ, bảo đảm công khai minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, các khoản tiền hỗ trợ phải đến tận tay người dân, người lao động.

Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại Đà Nẵng gần 309 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương dự kiến khoảng gần 84 tỉ đồng, ngân sách thành phố dự kiến khoảng hơn 225 tỉ đồng.

Tờ trình này sẽ được trình ra tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sắp tới.

Vĩnh Nhân