Thứ Bảy, 14/12/2019 12:49:11 Hotline: 0901 514 799

Đà Nẵng tính chuyện cho “nhân tài” được làm việc tại DN tư nhân

15/05/2019 16:09

UBND TP Đà Nẵng vừa có dự thảo về việc cho phép học viên Đề án 922 được làm việc tại các DN tư nhân nhằm phát huy tối đa năng lực...

Keyword đầu tiên có dấu
Người dân tới làm thủ tục tại bộ phận một cửa ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Ngày 14/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa có dự thảo về việc xây dựng Nghị quyết ban hành Quyết định về chính sách cho phép học viên Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) ký hợp đồng làm việc tại các doanh nghiệp (DN).

Theo dự thảo, Đề án 922 nhiều năm qua đã bổ sung được nhiều cán bộ có trình độ, năng lực và có khả năng đảm đương dần các trọng trách quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố.

“Tuy nhiên, quá trình triển khai xuất hiện một số bất cập như: học viên có trình độ chuyên môn tốt nhưng chuyên ngành đạo tạo của học viên chưa phù hợp với công tác quản lý hành chính, dẫn đến học viên chưa phát huy hết năng lực; chính sách lương thưởng, đãi ngộ giữ chân các học viên còn hạn chế; Khó khăn về biên chế tuyển dụng đối với các học viên công tác tại cơ quan hành chính...”, dự thảo nêu.

Theo dự thảo, để tạo điều kiện cho học viên thử sức trong môi trường mới, phát huy tối đa năng lực, nên cho phép học viên Đề án 922 được ký hợp đồng làm việc với các DN dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế của DN; nguyện vọng làm việc cho DN của học viên; sự đồng ý của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động mà học viên đang công tác;...

Ngoài ra, khi DN có nhu cầu tuyển dụng học viên Đề án 922 cần ưu tiên hỗ trợ các DN thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn của TP Đà Nẵng. Thành phố cho phép học viên làm việc cho DN 3 năm, sau đó trở lại thành phố công tác theo hợp đồng đã ký kết tham gia Đề án 922. Ba năm này không được tính là thời gian học viên làm việc cho thành phố.

“Nếu DN muốn tiếp tục tuyển dụng học viên thì phải chi trả kinh phí đào tạo cho thành phố theo quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo. Còn nếu DN không muốn tiếp tục tuyển dụng và học viên cũng không muốn quay về làm cho thành phố thì học viên phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định”, dự thảo nêu rõ.

Vĩnh Nhân