Đà Nẵng xây dựng mô hình học tập suốt đời

20/10/2014 15:32

Đà Nẵng triển khai mô hình học tập suốt đời

Đà nẵng xây dựng mô hình học tập suốt đời
Mô hình học tập suốt đời sẽ là tấm gương để thế hệ trẻ Đà Nẵng noi theo. Ảnh: Thảo Ly

Trước mắt, TP sẽ thí điểm trong 2 năm 2014 và 2015, tại mỗi tổ dân phố, thôn sẽ chọn 3-5 gia đình đại diện; mỗi phường, xã chọn ít nhất 2 tổ dân phố, thôn và ít nhất 2 dòng họ tiêu biểu; mỗi quận, huyện chọn ít nhất 2 phường, xã đại diện cho các địa bàn khác nhau; và thành phố chọn 1 quận và huyện Hòa Vang để triển khai. Sau đó, từ năm 2016 sẽ nhân rộng trên toàn thành phố.

Đối với các thôn tại các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang, các tỷ lệ này tương ứng là 60%, 40% và 50%. Đối với hội viên Hội Khuyến học Đà Nẵng, 100% cán bộ sẽ được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Thảo Ly