Đà Nẵng xem xét hỗ trợ thêm 80 tàu cá

10/11/2014 09:32

Từ đầu năm đến nay, ngư dân Đà Nẵng đã đóng mới và nâng cấp 48 chiếc tàu công suất từ 90cv trở lên, nâng công suất bình quân tàu thuyền của thành phố lên 97cv/tàu (năm 2013 là 72cv/tàu).

Đà nẵng xem xét hỗ trợ thêm 80 tàu cá
Tàu cá Đà Nẵng trước giờ ra khơi đánh bắt.

Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã hỗ trợ đợt 1 cho 27 tàu cá với 60 chuyến biển với số tiền 4,328 tỷ đồng. Hiện nay, 80 tàu cá đang được xem xét hỗ trợ đợt 2 với 217 chuyến biển với số tiền 15,217 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn hỗ trợ đóng mới 411,5 triệu đồng cho một tàu trong đợt 1 theo Quyết định 7068/QĐ-UBND. Hiện, TP có 4 chiếc đã đóng mới đang làm thủ tục hỗ trợ, 4 chiếc đang xét hồ sơ và 1 chiếc đang đóng mới; hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên cho 2.455 người lao động trên tàu cá có công suất từ 50cv trở lên; đồng thời triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ để hỗ trợ cho ngư dân khai thác xa bờ.

Trần Trình Lãm