Đà Nẵng xin Trung ương 500 tỷ đồng để khởi công Cảng Liên Chiểu

18/10/2018 17:59

Đà Nẵng vừa có xin TW bố trí 500 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng Cảng Liên Chiểu...

Đà nẵng xin trung ương 500 tỷ đồng để khởi công cảng liên chiểu

Đà Nẵng cần 500 tỷ để khởi công Cảng Liên Chiểu. Ảnh minh họa

Theo đó, Công văn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi Thủ tướng Chính phủ, UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội và các bộ ngành TW đề nghị bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung TP Đà Nẵng.

Theo các công văn này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các cấp TW quan tâm bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của cả nước theo Nghị quyết 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để khởi công và triển khai thực hiện Dự án trong giao đoạn 2019 - 2020.

Đối với số vốn còn lại để hoàn thành dự án theo quy mô được duyệt, Đà Nẵng đề nghị các cấp TW chỉ đạo, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn cho Dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Mới đây, các Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng cũng đã có công văn đề nghị UBND TP Đà Nẵng xác định cụ thể nguồn vốn và mức vốn đề nghị hỗ trợ để thực hiện dự án phù hợp với khả năng của Ngân sách TW trong thời gian còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Ngoài ra, đối với số vốn còn lại để hoàn thành dự án giai đoạn sau năm 2020, Đà Nẵng phối hợp với các Bộ ngành TW, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng ủng hộ Đà Nẵng là cơ quan chủ quản và Bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, hiện nay, sơ bộ tổng mức đầu tư được lập với cơ cấu tổng mức đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành. 

Vĩnh Nhân