DA thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã có chủ đầu tư

17/08/2022 15:57

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3...

Ngày 17/8, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị vừa ký văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt Ban QLDA) làm chủ đầu tư “Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1”.

DA thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã có chủ đầu tư 1

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị (đứng giữa) vừa ký văn bản giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư “Dự án thành phần 3, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1”.

Theo đó, Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương thực hiện tiếp nhận hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi “Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1” và các tài liệu liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo theo quy định.

Rà soát năng lực kinh nghiệm, tổ chức bộ máy và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện các công việc tư vấn, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định chất lượng công trình và các nội dung công việc liên quan khác. Ban QLDA chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật đối với nhiệm vụ được giao theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở Xây dựng, GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp Phát triển nông thôn; UBND các huyện M'Drắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pắk, Cư Kuin, TP Buôn Ma Thuột và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Ban QLDA triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

Được biết, “Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1” có tổng chiều dài 117,5 km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột tại Km 12+450, thuộc địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk).

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 (Km 0+000 - Km 32+000) với chiều dài khoảng 32 km thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Dự án thành phần 2 (Km 32+000 - Km 69+500) với chiều dài khoảng 37,5 km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk và Dự án thành phần 3 (Km 69+500 - Km 117+866) với chiều dài khoảng 48,5 km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, về tiến độ thực hiện năm 2022 triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027.

Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tái định cư là 2.300 tỷ đồng, Trung ương đề nghị tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu, đối ứng từ ngân sách địa phương bằng 50% chi phí GPMB dự án đi qua địa phương.

Ngọc Hùng