Đã xác minh vụ "học sinh trường làng gánh 15 khoản lạm thu"

09/10/2014 10:53

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết đã có kết quả xác minh nội dung Báo Giao thông nêu và yêu cầu nhà trường trả lại phụ huynh các khoản thu không đúng quy định.

Đã xác minh vụ "học sinh trường làng gánh 15 khoản lạm thu"
Trường Tiểu học Quảng Ninh ( xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa)

Theo đó, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa có văn bản số 281/TTg ngày 8/10/2014 thông báo kết luận xác minh thực hiện các khoản thu tại trường Tiểu học Quảng Ninh (thuộc xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Nội dung nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc kiểm tra, xác minh nội dung đăng tải trên Báo Giao thông ra ngày 6/10 “Học sinh trường làng gánh 15 khoản lạm thu”, ngày 7/10, Thanh tra Sở GD&ĐT đã làm việc với Hiệu trưởng, Kế toán, giáo viên chủ nhiệm các lớp; kiểm tra hồ sơ lưu tại trường Tiểu học Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.

Qua kiểm tra, phát hiện trường Tiểu học Quảng Ninh triển khai, vận động thu không đúng quy định gồm các khoản: Bảo trì máy tính; Trang trí lớp; Photo đề thi, học buổi 2. Những khoản nhà trường triển khai vận động thu không đúng quy trình gồm: Xã hội hóa giao dục, Qũy cha mẹ học sinh, Khuyến học.

Đã xác minh vụ "học sinh trường làng gánh 15 khoản lạm thu"
Đã xác minh vụ "học sinh trường làng gánh 15 khoản lạm thu"
Kết quả xác minh những khoản thu của trường Tiểu học Quảng Ninh

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Ninh trả lại cho học sinh, phụ huynh các khoản tiền đã thu không đúng quy định; Không thu 2 lần tiền vệ sinh học đường.

Phòng G&ĐT huyện Quảng Xương chỉ đạo hướng dẫn trường Tiểu học Quảng Ninh triển khai thu đúng quy trình, sát yêu cầu thực tế nhà trường, địa phương và đúng Công văn hướng dẫn đảm bảo tính tự nguyện, dân chủ, công khai; giám sát trả lại các khoản thu không đúng quy định và báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 17/10.

Phòng GD&ĐT huyện Quảng Xương chỉ đạo trưởng Tiểu học Quảng Ninh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong việc triển khai thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2014-2015. Đồng thời kiểm tra, rà soát tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn để đảm bảo việc thu, chi các khoản ngoài ngân sách đúng quy định

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: “Ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh, chúng tôi đã lập tức thành lập đoàn thanh tra xuống trường để làm việc. Qua kiểm tra thì phát hiện có nhiều sai phạm như báo nêu. Sở chưa bao giờ ban hành công văn về chấn chỉnh lạm thu đến 2 lần như năm nay. Hiện nay, văn bản cũng đã gửi về cho Phòng GD&ĐT Quảng Xương sáng nay để xử lý, giám sát việc trả lại tiền cho học sinh, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Ninh”.

Phúc Tuấn