Đặc sản rồng đất là con gì mà "nhìn thì ghê, ăn thì mê"?

26/03/2021 18:55

Có những người chỉ nhìn thôi đã thấy sợ, người thì nghĩ đến đã thèm chính là cách để hình dung rõ nhất về món đặc sản này.

1

1. “Rồng đất” là tên gọi khác của món đặc sản nào?

Linh Trang (Tổng hợp)