Đại án Phạm Công Danh: Kiến nghị xử Tổng GĐ Quỹ Lộc Việt

02/08/2016 14:06

VKS sẽ kiến nghị xử lý hình sự ông Nguyễn Việt Hà,Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt và những người liên quan.

Đại án Phạm Công Danh: Kiến nghị xử Tổng GĐ Quỹ Lộc Việt 1

VKS thông báo ngay tại tòa sẽ kiến nghị xử lý hình sự Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt.

Theo cáo trạng, tháng 5/2013 dù không có Báo báo tài chính được kiểm toán có lãi năm 2012, và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại các dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Thiên Thanh Đà Nẵng, nhưng Phạm Công Danh vẫn chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết lập hồ sơ phát hành 2.500 trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh. Sau đó ra thông báo và bán 1.000 trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh cho 3 công ty thông qua Quỹ Lộc Việt, việc này trái với quy định của Chính Phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Sau khi phát hành trái phiếu, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Mai, Khương ủy thác cho Quỹ Lộc Việt 900 tỷ đồng đầu tư trái phiếu 3 công ty của Quỹ Lộc Việt là: công ty Thạch Hà, công ty An Lộc và công ty Minh Quang. Việc này để 3 công ty mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh trị giá 900 tỷ đồng từ nguồn tiền của Ngân hàng Xây dựng (VNCB), rồi chuyển tiền cho Danh sử dụng. Hành vi của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Hoàng Đình Quyết ủy thác 900 tỷ đồng khi chưa được Ngân hàng Nhà nước đồng ý bằng văn bản là vi phạm quy định về ủy thác. Do đó VKS tối cao đã truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm về hành vi cố ý làm trái.

Tại phiên tòa sáng 2/8, Phạm Công Danh khai vì nhu cầu đảm bảo thanh khoản ngân hàng, nên Phan Thành Mai giới thiệu cho Danh gặp ông Nguyễn Việt Hà. Phạm Công Danh nói thời gian gặp rất ngắn, nên không giới thiệu cho ông Hà biết mình vừa là chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, vừa là chủ tịch VNCB.

Tuy nhiên, thông qua Phan Thành Mai ông Hà biết Tập đoàn Thiên Thanh phát hành trái phiếu, VNCB mua trái phiếu, và bị cáo Danh là Chủ tịch cả hai là trái quy định nhưng vẫn chấp thuận đề nghị nhận ủy thác.

Do ông Hà có đơn xin vắng mặt tại tòa vì mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không bảo đảm, nên đại diện VKS đã công bố lời khai của ông ngay tại tòa. Nội dung lời khai của ông Hà thể hiện ông chấp nhận đề nghị của Phạm Công Danh nhận ủy thác thông qua Quỹ Lộc Việt 900 tỷ đồng để mua trái phiếu. Do mỗi công ty chỉ được phép mua không quá 300 tỷ, nên ông Hà đề nghị Phạm Công Danh ủy thác qua 3 công ty, cam kết 3 công ty này sử dụng khoản tiền bán trái phiếu cho Quỹ Lộc Việt, để mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh. Trong số 3 công ty này có 2 công ty của ông Hà, trước đó chưa bao giờ có hoạt động phát hành trái phiếu, nhưng theo chỉ đạo của ông Hà các công ty này đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo VKS, căn cứ vào các quy định, xác định hành vi của ông Hà và những người có liên quan có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái với vai trò đồng phạm tiếp sức cho Phạm Công Danh.

Do đó VKS sẽ kiếm nghị xem xét xử lý trong vụ án khác.

Xem thêm video vừa lái ô tô vừa hát Karaoke:

Sao Mai