Đại biểu Đại hội Đảng XIII gửi gắm niềm tin, kỳ vọng phát triển tương lai

26/01/2021 17:33

Đại biểu tin tưởng Đại hội Đảng XIII sẽ thành công rực rỡ, hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai, đưa đất nước phát triển.

Đại biểu Đại hội Đảng XIII gửi gắm niềm tin, kỳ vọng phát triển tương lai 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XIII (ảnh: TTXVN)

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu dự Đại hội đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao đối với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày.

Kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này

Theo đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương), quá trình Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội rất công phu, kỹ lưỡng và chu đáo, trong đó có việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước.

"Chúng tôi cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều những nội dung mới, những khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phát triển của chúng ta từ nay đến năm 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này", ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, các cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Thọ nhìn nhận, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

Đại biểu Đại hội Đảng XIII gửi gắm niềm tin, kỳ vọng phát triển tương lai 2

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương)

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương) thì tâm đắc với những khái quát về thành tựu lớn trong nhiệm kỳ vừa qua của Dự thảo Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

"Đất nước ta đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều suy giảm. Đặc biệt, đời sống của nhân dân đã được nâng cao. Từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa", ông Thành cho hay.

Theo đại biểu Nghiêm Xuân Thành, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

"Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng của người dân để đưa đất nước ta phát triển phồn thịnh. Từ đó, xác định cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp về bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung", đại biểu Thành nhấn mạnh.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Lần thứ hai vinh dự được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, nội dung Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Báo cáo Chính trị đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.

Đại biểu Đại hội Đảng XIII gửi gắm niềm tin, kỳ vọng phát triển tương lai 3

Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam

Về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và có thể nói trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua.

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII", đại biểu Dũng kỳ vọng.

Còn đại biểu Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cũng chú trọng đến nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đặc biệt là về cán bộ - một vấn đề rất quan trọng hiện nay.

"Cùng với các đại biểu toàn quốc, với lá phiếu của mình, tôi rất hy vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đủ bản lĩnh chính trị, đủ đạo đức, uy tín và năng lực, đặc biệt là luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia lên trên hết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn tin tưởng, với niềm tin và khát vọng như tinh thần của Đại hội lần này, Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân sẽ được tăng lên rất nhiều trong thời gian tới.

"Về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tôi thấy đã đánh giá đúng tình hình, thực tế của đất nước ta trong thời gian qua. Đặc biệt với những điểm còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Tin chắc rằng với 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Tổng Bí thư đã nêu thì đất nước ta sẽ vượt qua được khó khăn, thách thức và sẽ trở thành một đất nước phồn vinh và hạnh phúc", đại biểu Tuấn nhìn nhận.

Na Bình