Đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương 12

24/01/2016 08:51

Chiều nay (24/1), các Đại biểu sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương khóa 12.

Đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương 12 1
Chiều nay (24/1), các Đại biểu sẽ ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương khóa 12.

Ngày 24/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 bước vào ngày làm việc thứ 4. Ngày hôm nay, Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày.

Buổi sáng, Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa 12. Trưởng đoàn sẽ phổ biến với đoàn về báo cáo của Đoàn Chủ tịch những thông tin cần thiết trong danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử BCH Trung ương khóa 12.

Sau đó, các Đại biểu sẽ nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử BCH Trung ương khóa 12 (cả chính thức và dự khuyết).

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề của BCH Trung ương khóa 12 và nghiên cứu tại liệu hồ sơ về nhân sự.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu ứng cử, đề cử vào BCH Trung ương khóa 12.

Vào 15h chiều nay, Đoàn Chủ tịch sẽ nghe 68 trưởng đoàn báo cáo danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) nói trên.

Di Linh