Sáng nay (20/7), tại Thủ đô Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng nay (20/7), tại Thủ đô Hà Nội, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phùng Đô,Thanh Bình