Đại biểu Quốc hội lo nhà máy nước Sông Đà bị đầu độc, Thủ tướng chỉ đạo gì?

09/11/2019 08:29

Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành thực hiện đúng luật quản lý tài nguyên nước; Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý chặt chẽ...

Đại biểu Quốc hội lo nhà máy nước Sông Đà bị đầu độc, Thủ tướng chỉ đạo gì? 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp QH ngày 8/11

Trong phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp QH ngày 8/11, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre đặt câu hỏi: "Qua việc nhà máy nước Sông Đà bị đầu độc, có dấu hiệu lợi ích nhóm, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, bộc lộ lỗ hổng về an ninh Quốc gia, Thủ tướng cho biết quan điểm của mình về vấn đề này?"

Trả lời chất vấn của Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành thực hiện đúng luật quản lý tài nguyên nước năm 2012 đã được Quốc hội thông qua. Trong đó phải làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch và quản lý chặt chẽ đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn cho người dân, tránh tình trạng như vừa qua.

"Tôi yêu cầu các cấp các ngành phải nắm và thực hiện đúng theo quyết định 2502 ngày 22 tháng 12 năm 2016. Tôi cũng nhất trí rằng đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sức khoẻ của người dân. Chính vì vậy Thủ tướng tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đúng về bảo vệ tài nguyên nước", Thủ tướng nói.

Theo Quyết định 2025/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050: Hoạt động cấp nước là loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát của Nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội, trong đó có xét đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt khó khăn.

Quyết định nêu rõ: Phát triển hoạt động cấp nước bền vững, bảo đảm cấp nước an toàn có tính đến biến đổi khí hậu, đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước sạch cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính và ưu tiên khai thác các nguồn nước mặt, từng bước giảm khai thác nước ngầm để cấp nước cho mục đích sinh hoạt của cộng đồng.

Quyết định cũng khuyến khích sử dụng nước sạch hp lý, tiết kiệm và tái sử dụng nước cho các mục đích khác; ng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường; từng bước hiện đại hóa và tự động hóa ngành cấp nước đảm bảo cấp nước ổn định, đủ lưu lượng và chất lượng theo quy định; Xã hội hóa ngành cấp nước, huy động, khai thác tối ưu mọi nguồn lực tham gia đầu tư phát triển cấp nước và quản lý vận hành công trình cấp nước.

Theo đó, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị từ loại IV trở lên đạt 95%, các đô thị loại V đạt 80% với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định; Các khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng. Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 45%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch dưới 18% đối với các đô thị loại IV trở lên, dưới 25% đối với các đô thị loại V; Dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày đối với các đô thị loại IV trở lên và cấp nước phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế đối với đô thị loại V.

Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị đạt 100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định; Các khu công nghiệp được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng. Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 75%; Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%; Dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày. Tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng mọi nhu cu và bảo đảm cấp nước an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

mã lương