Sáng 20/10, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 20/10, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phùng Đô