ĐBQH tán thành việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội

29/10/2019 13:11

Theo Dự thảo Nghị quyết, việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐBQH tán thành việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội

Sáng 29/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cần thiết để từng bước đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Theo Dự thảo Nghị quyết, việc thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội bắt đầu từ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khi thực hiện thí điểm thì một số nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND phường hiện nay sẽ được chuyển giao cho chính quyền địa phương các cấp của TP Hà Nội để bảo đảm các hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn phường được thực hiện thông suốt, không bị bỏ sót.

Ban hành Nghị quyết là cần thiết, có tính khả thi cao

Trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026 và việc tổ chức 2 cấp chính quyền ở đô thị và 3 cấp chính quyền ở nông thôn như đề xuất của Chính phủ.

ĐBQH tán thành việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội 2
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Ủy ban Pháp luật lưu ý, để phù hợp, thích nghi với mô hình tổ chức chính quyền mới ở phường thì các thiết chế HĐND và UBND ở quận, thị xã và thành phố cũng phải cơ cấu lại nhiệm vụ, quyền hạn, cần đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền và tăng cường sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với chính quyền ở phường để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật nhất trí vẫn giữ nguyên tên gọi UBND phường nơi thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của UBND phường thì điểm đề nghị làm việc theo chế độ thủ trưởng, không phải theo chế độ tập thể như UBND phường ở những nơi không thí điểm.

Thảo luận tại tổ về nội dung này, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đồng tình với việc thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội. Ông Hồng Hà cho rằng, bộ máy chính quyền đô thị cấp phường càng cồng kềnh bao nhiêu càng trì trệ, kém hiệu lực, hiệu quả bấy nhiêu. Nếu thu gọn lại, không tổ chức HĐND ở phường sẽ đảm bảo được tinh gọn đầu mối, tăng hiệu quả.

Về tính khả thi của Nghị quyết, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà tin tưởng và phân tích: Thứ nhất, thực hiện chính quyền đô thị 2 cấp, đối với cơ quan chuyên môn của Thành phố, quận, huyện, phù hợp với tính chất của đô thị, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền giữa thành phố với cơ quan chuyên môn và UBND quận huyện, thị xã sẽ bảo đảm được hiệu lực hiệu quả.

ĐBQH tán thành việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội 3
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Thứ hai, theo Điều 61 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND phường có 7 thẩm quyền. Những nội dụng này sẽ được điều chỉnh chuyển cho HĐND quận, huyện, thị xã, bảo đảm thực hiện thống nhất, phù hợp quy định hiện hành.

Thứ ba, chế độ làm việc của UBND phường khi thực hiện thí điểm là cơ quan hành chính trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã đặt trên địa bàn phường, nhiệm vụ chính của UBND phường là thực hiện một số công việc cụ thể của quản lý Nhà nước, cung ứng 1 số dịch vụ công theo phân cấp, ủy quyền của UBND quận, thị xã.

Thứ tư, hồ sơ của dự án được chuẩn bị công phu, chu đáo trong thời gian dài, phân tích rõ về lý luận, đánh giá đúng thực tiễn, thể hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành.

ĐBQH tán thành việc không tổ chức HĐND cấp phường ở Hà Nội 4
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP Hồ Chí Minh)

Mong TP Hồ Chí Minh cũng thí điểm bỏ HĐND cấp phường

Cũng tham gia thảo luận tại tổ về Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP Hồ Chí Minh) nhìn nhận, do đã từng thực hiện thí điểm, Hà Nội sẽ rút ra nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá về tính hiệu lực, hiệu quả, hợp lý cũng như nhiều nhược điểm cho đề án trình ra Quốc hội lần này.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề xuất, TP Hồ Chí Minh sẽ đề nghị để được thí điểm bởi là đại diện cho khu vực phía Nam, thành phố là đô thị có nhiều đặc thù riêng. “TP Hồ Chí Minh đã có đề án chính quyền đô thị khá toàn diện, hoàn chỉnh, trình ra Bộ Chính trị. Nay thành phố nên có đề xuất để Trung ương xem xét cho TP Hồ Chí Minh thí điểm cùng Hà Nội, tạo thêm thực tiễn để Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội xem xét thực tiễn để triển khai rộng hơn”, bà Quyết Tâm cho biết.

An Na - Th. Bình