Đại biểu trẻ nhất Đại hội XIII nói về quyết sách của Đảng cho người trẻ

30/01/2021 15:17

Bên lề Đại hội XIII, đại biểu trẻ nhất Hà Đức Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã chia sẻ về những quyết sách của Đảng dành cho người trẻ.

Đại biểu trẻ nhất Đại hội XIII nói về quyết sách của Đảng cho người trẻ 1

Đại biểu Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai

Sáng 30/1, bên lề Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Hà Đức Minh - đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội đã chia sẻ cảm xúc và trách nhiệm khi tham dự ngày hội lớn của đất nước.

Đại biểu sinh năm 1987 cho biết được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là sinh viên (năm 2009).

"Vinh dự được thay mặt thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai, là đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, đất nước, tôi rất vinh dự và tự hào, đồng thời, thống nhất cao với nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng", ông Minh nói.

Cũng theo đại biểu Minh, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm ưu ái đặc biệt dành cho thanh niên, xây dựng và ban hành các chủ trương, nội dung quan trọng nhằm tại điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát triển.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng dành sự quan tâm đặc biệt, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho thanh niên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, và chiến lược dài hạn đến năm 2045.

"Tôi cho rằng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức tạo điều kiện cho thanh niên phát triển thông qua những hoạt động chung của Trung ương Đoàn, các cấp địa phương. Trong đó, phong trào thanh niên khởi nghiệp đã được Chính phủ phát động, triển khai thực hiện sâu rộng đối với thanh niên cả nước", đại biểu nói và cho biết thêm: Đối với tỉnh Lào Cai, là địa phương ở khu vực biên giới, tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, chúng tôi tập trung vào việc định hướng phù hợp, tạo cơ chế, chính sách, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, thực hiện những hoài bão, ước mơ.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, chúng tôi tập trung vào đối tượng thanh niên ở các khu vực nông thôn để họ được tiếp cận khoa học, công nghệ mới để chuyển giao khoa học - kỹ thuật để thanh niên có cơ hội được lập nghiệp.

Để đạt được khát vọng như trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đề ra, đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đề ra các định hướng lớn, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đặc biệt của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đặc biệt, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra những quyết sách, tạo việc làm cho thanh niên, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh đó, các bạn trẻ phải tự xây dựng, bồi đắp kiến thức và kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chia sẻ thêm, đại biểu Minh khẳng định: Chúng tôi đảm bảo các nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

"Trước đó, công tác nhân sự đã được triển khai chặt chẽ, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội lần này sẽ bầu ra các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XIII đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước", đại biểu Minh chia sẻ.

Na Bình